Prisløfte

Vi kontrollerer våre priser mot konkurrerende nettbutikker og vi setter alltid ned prisene dersom vi oppdager at våre priser ikke er lave nok. Vi vil også sette ned prisene dersom du som kunde hjelper oss å avdekke for høye priser.

Noen varer i vårt utvalg selges ikke av andre butikker i Norge, men de fleste varer finner du også hos våre konkurrenter. Prisløftet gjelder mot alle norske nettbutikker og kjøkkenleverandører.

Dersom du kan kjøpe identisk vare til en lavere pris enn du betalte hos oss innen 30 dager etter kjøpsdatoen hos oss, betaler vi deg differansen tilbake. Du må dokumentere den lavere prisen ved å legge frem annonse, kundeavis, produktkatalog eller lignende. Varen må være på lager hos den aktuelle konkurrerende aktøren.

Prisløfte gjelder ikke ved opphørssalg eller personlige tilbud.